Tanıtım Elemanı Stand Hostesi

TANITIM ELEMANI STAND HOSTESİ

Ülkemizde henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan istihdam şekillerinden birisi de, ürün tanıtımı veya seminer görevlisi gibi işlerde kısa süreli veya günde birkaç saatliğine stand elemanı çalıştırılmasıdır.

Büyük alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, kamuya açık başka bir alanda, bir ürünün veya bir firmanın tanıtımını yapmak, alışveriş yapacak müşterileri tanıtımını yaptığı ürünleri kullanmaya yönlendirmek, stand konulan alışveriş merkezindeki ürün akışını sağlamak ve seminer görevlisi gibi işlerle görevlendirilen ve genellikle üniversite öğrencilerinden oluşan bu kişilere ödenen ücretlerin nasıl vergilendirileceği ve bunların sosyal güvenliklerinin nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu personelin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. maddesinde “geçici iş ilişkisi” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu şekilde istihdam edilen kişiler için saat ücretli kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi veya çağrı üzerine iş sözleşmesi düzenleyerek çalıştırabilirsiniz. Bu elemanların da, diğer sigortalılar gibi en az bir gün önceden ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğüne sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilmesi ve mutlaka sigortalı olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Saat ücretli kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi veya çağrı üzerine iş sözleşmesine göre çalışan işçilere ödenecek ücretin, yaşlarına uygun asgari ücretin altında olmaması gerekmektedir. Aylık asgari ücretin 30 güne bölünmesiyle günlük asgari ücret, günlük asgari ücretin 7,5 saat olan normal günlük çalışma süresine bölünmesiyle de saatlik asgari ücret hesaplanacaktır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]